POČETAK ZAŠTITE PRAVA NA ŽIVOT PREMA UNIVERZALNIM IZVORIMA MEĐUNARODNOG PRAVA

Authors

  • Dragan DAKIĆ

DOI:

https://doi.org/10.7251/APDN1901085D

Abstract

Razlog za istraživanje naslovljene teme je što današnje vrijeme sa svojim dostignućima u oblasti biomedicine nudi neviđene mogućnosti povreda ljudskog života i manipulacija istim. Naučna dostignuća današnjice pružaju odgovore na neka od pitanja koja nisu postojala u vrijeme usvajanja univerzalnih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima. Cilj ovog istraživanja nije da zagovara interpretaciju međunarodno-pravnih garancija kojima se štiti pravo na život, koja bi bila isključivo zasnovana na biološkim parametrima. Cilj je da se ukaže na važnost biološke komponente ljudskog bića u oblasti zaštite prava na život. Shodno tome i na potrebu njene široke zaštite.
Glavni rezultati ovog istraživanja su zaključci da tokom formulisanja nacrta univerzalnih akata pregovaračke delegacije nisu pravile distinkciju između života kao biološke činjenice i prava na život kao socio-pravne konstrukcije; pi-tanje kada bi zaštita prava na život trebala početi ostalo je otvoreno dok nauka ne odgovori kada je ljudsko biće kao biološka individua počela da postoji; pošto je pravo na život urođeno, ono treba da bude priznato samo po osnovu egzistencije svim ljudskim bićima, bez obzira na njihov društveni ili pravni sta-tus.

Published

2019-05-15