DOKAZNI LANAC

Authors

  • Uroš PENA
  • Aleksandar MILADINOVIĆ

DOI:

https://doi.org/10.7251/APDN1901097P

Abstract

U našoj kriminalističkoj literaturi, kao i u sudskoj praksi, problemu obezbjeđi-vanja autentičnosti i integriteta dokaza i dokaznog lanca se nije pridavala velika pažnja. To pitanje se rješavalo uzgredno i samo ukoliko su posebne okolnosti ukazivale na to da je došlo do narušavanja tzv. dokaznog lanca. Podrazumijevalo se da je dokaz obezbijeđen i autentičan kada se pojavi na sudu. Međutim, u zadnje vrijeme se u praksi sve više pojavljuju problemi sa autentičnošću integriteta dokaza i sa (prigovorima) povredama dokaznog lanca. Usljed navedenog bitno je da se etablira i afirmiše procedura obezbjeđivanja integriteta dokaznog lanca. U radu će se ukazati na pojam i značaj dokaznog lanca, te na mehanizme obezbjeđivanja integriteta dokaznog lanca, ukazujući na izvore digitalnih dokaza kao specifične sa aspekta obezbjeđivanja integriteta dokaznog lanca.

Published

2019-05-15