ISCRPLjENjE AUTORSKOG PRAVA U DIGITALNOM OKRUŽENjU

Authors

  • Sonja Lučić

DOI:

https://doi.org/10.7251/APDN2001054L

Abstract

U stalno rastućem broju sektora, proces kupoprodaje se sve više kreće ka digitalnom tržištu. Ovo se takođe odnosi i na tržište knjiga. Dok se u prošlosti fizička knjiga uglavnom i prodavala i kupovala, danas e-knjige sve više dobijaju na značaju. Na razlike između e-knjiga i fizičkih knjiga, posebno na tržištu polovnih knjiga, nedavno je ukazao Sud pravde EU u presudi u predmetu C-263/18. U ovoj presudi Sud pravde EU je ukazao i na razliku između „saopštavanja javnosti“ i „distribucije u javnosti“ u pogledu prodaje polovnih e-knjiga.

Presuda Suda pravde EU, koja je predmet ovog rada, nije bitna samo za tržište knjiga: ona, takođe, ukazuje i na napredak u ostalim oblastima digitalnih informacija (npr. muzika, audio knjige, video, fotografije). Ova presuda, osim toga što ide u korist autora i izdavača, pruža i dugo očekivana pojašnjenja o autorskim pravima u digitalnom okruženju.

Published

2021-06-16