POLOŽAJ MEDITERANSKIH MIGRANATA: UVERTIRA ZA RACKETE I DRUGI PROTIV ITALIJE

Authors

  • Veljko Turanjanin

DOI:

https://doi.org/10.7251/APDN2001096T

Abstract

Autor u radu razmatra pitanje položaja migranata prema stavovima Evropskog suda za ljudska prava. Uzimajući u obzir posljednju deceniju mogli bismo reći da je ista prevashodno obilježena talasima migracija sa istoka koje ne jenjavaju, nego se samo transformišu u zavisnosti od otvorenih ruta. Jedan od puteva migranata ka Zapadnoj Evropi predstavlja Mediteran, a država koja je najviše izložena ovom talasu je Italija. Juna mjeseca 2019. godine otvoren je novi predmet ove države, a u vezi sa odnosom prema migrantima koji stignu putem mora. Stoga, autor u radu analizira dosadašnje stavove Evropskog suda za ljudska prava, izražene prevashodno kroz presudu Hirsi Jamaa i drugi protiv Italije, ne zapostavljajući druge presude u kojima je ovaj sud zauzeo stav i dao smjernice za odnos prema migrantima.

Published

2021-06-16