DEKRIMINALIZACIJA KLEVETE U PRAVNOJ REGULATIVI BOSNE I HERCEGOVINE SA POSEBNIM ASPEKTOM NA NAKNADU ŠTETE

Authors

  • Anita MUJKIĆ Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću
  • Nevzet VELADŽIĆ Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću

DOI:

https://doi.org/10.7251/APDN2301090V

Abstract

Cilj rada je prikazati osnovne odrednice slobode izražavanja te ograničenja iste utvrđene relevantnim međunarodnim dokumentima za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda sa posebnim aspektom na Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. U drugom dijelu rada razmatra se institut klevete kao najčešćeg oblika zloupotrebe prava sa posebnim aspektom na dekriminalizaciju klevete u Bosni i Hercegovini. U trećem dijelu rada obrađuje se problematika odnosa krivičnopravne i građanskopravne odgovornosti te ukazuje na osnovne odrednice tužbe za naknadu štete sa posebnim osvrtom na naknadu nematrijalne štete u pravnoj regulativi BiH sa primjerima iz prakse.

 

Downloads

Published

2023-08-09