IZAZOVI I OGRANIČENJA LJUDSKIH PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI U VRIJEME VANREDNIH SITUACIJA

Authors

  • Ema GALIĆ Student Pravnog fakulteta Univerziteta u Rijeci
  • Šerif HAVIĆ Student Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

DOI:

https://doi.org/10.7251/APDN2301234G

Abstract

U političkom smislu, ljudska prava su se pokazala kao širok i fleksibilan pojam pogodan za provođenje raznih političkih interesa i ciljeva. Kat- alog ljudskih prava predstavlja međunarodno ustanovljen standard na osnovu kojeg je moguće procijeniti stanje ljudskih prava u nekoj državi, ili čak čitavom regionu i iza kojeg stoji autoritet međunardone zajednice. U radu ćemo govoriti o ustavom zajamčenim slobodama i pravima na mišljenje, slobodu izražavanja i kretanja, te načinu njihovog provođenja ili potencijalnog ograničavanja od strane institucija vlasti Bosne i Hercegovine. Predstavićemo objektivnu sliku i ocjenu us- tavnosti mjera koje se provode u vanrednim situacijama te u situacijama kao što je migrantska kriza. Uporedićemo reakcije zakonodavnog tijela BiH na iste kako sa okolnim, tako i sa zapadnim državama. Odredićemo uzročnu vezu sa reakcijama zakonodavca na aktuelne probleme sa porastom protesta i (ne)mirnih okupljanja. Pored svega navedenog, centralni problem našeg rada baviće se temom uticaja globalne pandemije (COVID-19) na ograničenje iznad navedenih ljudskih sloboda i prava, te da li je nametanje određenih zdravstvenih mjera zadiranje u osobna prava pojedinca?

Downloads

Published

2023-08-10