PRAVO NA SLOBODU IZRAŽAVANJA – IZVORI, TEORIJA I PRAKSA

Authors

  • Filip NOVAKOVIĆ Student Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  • Marija ČIČIĆ Student Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

DOI:

https://doi.org/10.7251/APDN2301204N

Abstract

Pravo na slobodu izražavanja i na slobodu mišljenja, kao i pri- manja i širenja ideja i obavještenja jedno je od fundamentalnih principa savre- menog demokratskog društva. Iako je pravo predviđeno nizom nacionalnih i međunarodnih dokumenata koja će autori rada sažeto analizirati, ovo pravo se može podvrgnuti određenim ograničenjima zarad zaštite drugih osnovnih načela našeg društva. Autori rada će, s tim u vezi, prikazati, pored izvora ovog prava, te-orijska, doktrinarna shvatanja, ali i praktična viđenja opsega, zaštite i organičenja prava na slobodu izražavanja.

Downloads

Published

2023-08-10