PREKRŠAJI PROTIV JAVNOG REDA I MIRA I PRAVO NA SLOBODU KRETANJA U PREKRŠAJNOM ZAKONODAVSTVU REPUBLIKE SRBIJE

Authors

  • Mladen JELIČIĆ Naučni saradnik, sudija Prekršajnog suda u Šapcu

DOI:

https://doi.org/10.7251/APDN2301046J

Abstract

Autor u radu analizira pravo na slobodu kretanja kao osnovno ljudsko pravo i prekršaje protiv javnog reda i mira kojima se ovo pravo povređuje ili ugrožava. Ukazano je na konstitutivne elemente prava na slobodu kretanja po pozitivnim propisima Republike Srbije i relevantnim međunarodnim dokumen- tima. Predmet interesovanja autora su prekršaji iz Zakona o javnom redu i miru čijim izvršenjem se ometa kretanje građana na javnom mjestu. S tim u vezi, autor posebnu pažnju posvećuje analizi bića pojedinih prekršaja protiv javnog reda i mira dovodeći ih u vezu sa ograničavanjem prava na slobodu kretanja. Na kraju, autor daje prijedloge koji mogu doprinijeti da prekršajnopravna zaštita prava na slobodu kretanja u Republici Srbiji bude efikasnija.

 

Downloads

Published

2023-08-12