SLOBODA IZRAŽAVANJA, PRAVO NA PRIVATNOST I PRETPOSTAVKA NEVINOSTI – URAVNOTEŽIVANJE SUKOBLJENIH PRAVA

Authors

  • Ivana STIPANOVIĆ Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet
  • Cvija JURKOVIĆ Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet

DOI:

https://doi.org/10.7251/APDN2301132S

Abstract

Sloboda izražavanja jedno je od aktualnih pitanja savremenog društva zbog značaja za napredak i razvoj društva, ograničenja kojima je podložna, te nužnosti uspostavljanja ravnoteže sa drugim pravima i slobodama. Zadatak je sredstava informisanja saopštiti informacije od javnog interesa, na koje javnost ima i pravo, djelujući u dobroj vjeri kako bi pružili tačne informacije. Ostvarivanje pomenutih prava i dužnosti u praksi može dovesti do sukoba s pravom na privat- nost osobe i naročito u kaznenim postupcima zaštitom pretpostavke nevinosti, što postavlja pitanje odnosa između ovih prava i načina uspostavljanja međusobne ravnoteže. Autori u radu prikazuju odnos ovih prava analizom sudske prakse i njome postavljenih kriterijuma za uravnoteživanje sukobljenih prava. Obrađuju se i propisi kojima je ova materija regulisana u domaćem pravnom sistemu i na nivou Evropske unije, te neka rješenja u uporednom pravu. Cilj je, uz prikazivanje načina uravnoteživanja pomenutih prava, odgovoriti na pitanje postoji li način na koji je moguće prevenirati ili ublažiti njihov eventualni sukob, te u skladu sa zaključcima ove analize i pregleda postojećih rješenja, ponuditi prijedloge za unapređenje pravnog okvira odnosno stanja u području poštovanja predmetnih prava u Bosni i Hercegovini.

Downloads

Published

2023-08-12