КОРУПЦИЈА, НАЧИНИ ИСПОЉАВАЊА И СУЗБИЈАЊА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Authors

  • Бранка Савић

DOI:

https://doi.org/10.7251/BPGBL3415043S

Abstract

Корупција постоји уколико дође до намјерног нарушавања
принципа непристрасности при доношењу одлука у циљу присвајања
неке погодности. Принцип непристрасности захтијева да, при доношењу
одлука, лични или било који други односи учесника у размјени немају
никакав утицај. Корупција је посебно изражена у земљама у транзицији.
Основни циљ овог рада је показати начине борбе против корупције у
јавном сектору. Важни актери на подручју спречавања корупције јесу
државни органи који изводе различите стратегије (промјене закона,
ограничење овлашћења особама са јавним овлашћењима и стриктнија
контрола ових особа, промјене пословних обичаја и професионалних
кодекса, контрола јавних набавки, оснивање независних органа за борбу
против корупције и подстицање активности невладиних организација).

Published

2018-01-03