КАЗНА ЗАТВОРА ЗА ПРЕКРШАЈЕ

Authors

  • Николина Грбић-Павловић

DOI:

https://doi.org/10.7251/BPGBL3415087G

Abstract

Посљедњим Законом о прекршајима Републике Српске
(Закон о прекршајима Републике Српске, „Службени гласник Републике
Српске“, број 63/14; у даљем тексту: Закон), који је донесен јула 2014.
године предвиђено је да се за свако противправно дјело које представља
кршење јавног поретка или прописа о економском или финансијском
пословању утврђено законом или другим прописом, а за које су одређена
обиљежја, могу изрећи прекршајне санкције и друге мјере. Најтежа
врста прекршајних санкција за почињене прекршаје јесте казна. У
Републици Српској предвиђене су двије врсте казни за кажњавање
починилаца прекршаја, и то: казна затвора и новчана казна (члан 38.
Закона). С обзиром на то, у претходном прекршајном законодавству
није постојала могућност изрицања казне затвора; поновна могућност
изрицања ове казне представља „стару новину“ код нас (јер је прије
реформе прекршајног законодавства из 2006. казна затвора постојала
као казна). Како је у периоду од доношења најновијег Закона извршено
усклађивање само законског текста из области нарушавања јавног реда
и мира прекршајима, у овом раду ће се анализирати прекршаји за које се
може изрећи казна затвора из ове области.

Published

2018-01-03