ПОЈАМ, ОБИЉЕЖЈА И ПОЈАВНИ ОБЛИЦИ ПРИМАЊА И ДАВАЊА МИТА

Authors

  • Вељко Спремо

DOI:

https://doi.org/10.7251/BPGBL3415097S

Abstract

Сва модерна демократска друштва настоје да се ријеше
друштвеног зла званог примања и давања мита, али се тешко које
може похвалити нарочитим успјехом. Oва чињеница говори колико је
тo сложен друштвени феномен, који се, превасходно не може објаснити
сам из себе, а при том је врло тешко, готово немогуће мјерити га.
Примање и давање мита је аморална друштвена појава која штети
како економском тако и демократском развоју једне земље. Битно је
разграничити појам мита од појма корупције: корупија је, у правилу,
повезана са митом, али свако мито се не може идентификовати са
корупцијом. Мито је поткупљивање у било којој ситуацији, а не само у
области државног управљања.

Published

2018-01-03