ДЈЕЛАТНОСТИ ПРИПРЕМАЊА КРИВИЧНОГ ДЈЕЛА

Authors

  • Драгана Васиљевић

DOI:

https://doi.org/10.7251/BPGBL3415159V

Abstract

Припремање кривичног дјела представља стадијум
његовог остварења који се јавља након донесене одлуке о извршењу
с циљем да се створе што повољнији услови који ће омогућити лакше
извршење. Ријеч је о дјелатностима које се манифестују у спољном
свијету и које могу да изазову одређене посљедице. Због тога се овај
стадијум декларише као први у коме се материализују дјелатности
којима се доприноси извршењу кривичног дјела. Иако је општепознато
да се припремне радње најчешће састоје у набављању и оспособљавању
оруђа или средстава за извршење кривичног дјела или у договору
и тражењу лица које би учествовало у његовом извршењу, њихов
дијапазон је широк и готово их је немогуће такстаивно набројати. Управо
из овога разлога се савремена кривична законодавства нужно користе и
генералном клаузулом. Аутор у раду анализира законом санкционисане
начине припремања кривичног дјела.

Published

2018-01-03