УТИЦАЈ ПОЛА НА НИВО ДОЖИВЉЕНОГ СТРЕСА И СТИЛОВЕ ЊЕГОВОГ ПРЕВЛАДАВАЊА КОД ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА

Authors

  • Жана Врућинић

DOI:

https://doi.org/10.7251/BPGBL3415145V

Abstract

У овом раду представљени су посебни аспекти стреса
у полицијској дјелатности који произилазе из два сегмента ове
службе; први се односи на природу полицијских послова, а други на
хијерархијску организацију. Потом су описани стилови превладавања
стреса – превладавање усмјерено на проблем и превладавање усмјерено
на емоције према добро познатом приступу Лазаруса и Фолкманове,
као и превладавње избјегавањем које наводе поједини аутори. Након
тога дат је преглед истраживања утицаја пола на ниво доживљеног
стреса и стилове његовог превладавања код полицијских службеника.
Показано је да се код жена полицијских службеника, према резултатима
истраживањима која смо навели, за разлику од њихових мушких колега,
не јавља исти ниво доживљеног стреса и да оне користе другачије
стилове његовог превладавања.

Published

2018-01-03