РАЗВОЈ И ПРИМЈЕНА ОДНОСА С ЈАВНОШЋУ У ПОЛИЦИЈИ

Authors

  • Драгиша Станишић

DOI:

https://doi.org/10.7251/BPGBL3415193S

Abstract

Многобројне промјене које су захватиле скоро све
сфере живота у постдејтонској Босни и Херцеговини нису заобишле ни
сектор јавне безбједности. У претходном периоду, стручна јавност је
конзистентно писала о ширини и структури промјена у сектору јавне
безбједности, поклањајући диференциран ниво пажње различитим
сегментима тих промјена. Једна од тектонских промјена која се десила
у сектору јавне безбједности јесте његово отварање према јавности,
односно примјена новог модела комуницирања с јавношћу, у складу са
свјетским стандардима. Тај нови модел комуникације, који полицијске
агенције експлоатишу током извршавања својих пословних функција,
познат је под називом односи с јавношћу.
Односи с јавношћу у полицијским агенцијама представљају област
која није довољно емпиријски истражена и теоријски елаборирана
на простору Босне и Херцеговине. Циљ овога рада је да са временске
дистанце, дуге нешто више од деценије и по, направи један критички
осврт на развој односа с јавношћу међу полицијским агенцијама у Босни
и Херцеговини, те да се елаборира ниво организованости и примјене
односа с јавношћу међу предметним агенцијама.

Published

2018-01-03