СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ У СУСПРОТСТАВЉАЊУ ОРГАНИЗОВАНОМ КРИМИНАЛУ КАО ПРИЈЕТЊИ БЕЗБЈЕДНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Authors

  • Ахмед Кицо

DOI:

https://doi.org/10.7251/BPGBL3415211K

Abstract

Као и остале земље у регији, ЕУ и свијету Босна и
Херцеговина већ више година усваја и доноси политичко-програмске
документе из области безбједности као што су стратегије за борбу против
организираног криминалитета, тероризма, прања новца, корупције
и др. Такви политичко-програмски документи за све субјекте система
безбједности одређују стратешке и магистралне правце активности
који требају бити у служби „заједничког добра“, те суверенитета Босне
и Херцеговине. Вијеће министра Босне и Херцеговине је у протеклом
периоду усвојило Стратегију за борбу против организованог криминала
у Босни и Херцеговини за период од 2014. до 2016, у вези с чим су многи
званичници и аутори из безбједносне области истакли да усвојени
стратешки документ представља важан корак у придруживању ЕУ, али и
јасну опредијељеност Босне и Херцеговине да у највећој могућој мјери дâ
доринос у борби против, евидентно, глобалног проблема. Стратегијом
се утврђује политика у области успостављања ефикасног система
за борбу против организованог криминала и корупције, дефинишу
стратешки циљеви, улоге и одговорност свих субјеката и одређују
оквири за израду планова имплементације. За ефикасну борбу против
организованог криминала и корупције неопходно је успостављање
сарадње и стварање повјерења између државних органа, приватног
сектора и цивилног друштва. Једино тако може бити сузбијана,
отклањана или стратешки умањивана пријетња од организованог
криминала и корупције, које не само у Босни и Хецеговини већ и у
Европи и свијету чине једну од највећих бољки савременог друштва
која узрокује „осјећање небезбједности“ и за државу и за појединца.

Published

2018-01-03