ПРОБЛЕМ ДОКАЗИВАЊА МОТИВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА ПОЧИЊЕНИХ ИЗ МРЖЊЕ СА ОСВРТОМ НА КРИВИЧНА ДЈЕЛА ПОЧИЊЕНА ИЗ МРЖЊЕ ПРОПИСАНА КРИВИЧНИМ ЗАКОНОМ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Authors

  • Маријана Јокић
  • Жељко Кршић

DOI:

https://doi.org/10.7251/BPGBL3415225J

Abstract

Кривично дjело почињено из мржње је оно кривично
дjело које је мотивисано неком предрасудом односно нетрпељивошћу
према појединцу или друштвеној групи. Кривична дjела почињена из
мржње су новина у кривичним законима у нашој земљи, што не значи да
до сада нису била чињена. Мотив за извршење ових кривичних дјела је
мржња заснована на предрасудама и он одређује ова кривична дјела као
таква. У кривичном законодавству Републике Српске, мржња као мотив
је одређена као квалификовани – тежи облик одређених кривичних
дјела, док је само једно дјело у свом основном облику кривично дјело
почињено из мржње, и то кривично дјело изазивање националне,
расне или вjерске мржње, раздора или нетрпељивости. Мотив, код
већине кривичних дјела, а посебно код поменутих је релативно лако
претпоставити, али га је веома тешко доказати. Анализа података
прикупљених у истраживању ових кривичних дјела, показала је да
је у досадашњој пракси истражних органа у Р. Српској веома мали
број ових кривичних дјела задокументован и процесуиран, а може се
претпоставити да је стварни број кривичних дјела извршених из мржње
знатно већи, с обзиром на мултиетичност и културолошке разлике на
подручју Р. Српске и БиХ, те на бурну прошлост ових простора, испуњену
вјерским и националним сукобима и нетрпељивошћу.

Published

2018-01-03