ПРАВО НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ С ОСВРТОМ НА ПОСТУПАК ДЕЦЕРТИФИКОВАНИХ ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Authors

  • Душко Пена
  • Далиборка Калабић

DOI:

https://doi.org/10.7251/BPGBL3415239P

Abstract

У раду је представљено право на правично суђење као
правни механизам у којем се остварују људска права. Аутори се, осим
различитих аспеката права на правично суђење, базирају и на конкретну
проблематику децертификованих полицијских службеника у Босни и
Херцеговини чији поступак још увијек није у потпуности окончан. Све
прописане гаранције у процедури пред судовима не служе само томе
да судски посупак буде правичан, већ и да јавност тај поступак доживи
као правичан. Иако је поступак децертификације започео 2002. године,
аутори сада обрађују поменуту тему како би указали на значај правичног
суђења. Поступак правичног суђења у случају децертификованих
полицијских службеника још увијек је отворен, а тек у 2015. години
десет полицијских службеника је враћено у радни однос у Министарству
унутрашњих послова Републике Српске, а низ других питања која се
тичу њиховог радноправног статуса још увијек није разријешен.

Published

2018-01-03