ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СИСТЕМА ЗА Е-УЧЕЊЕ НА MOODLE ПЛАТФОРМИ У МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Authors

  • Андреа Симовић
  • Драган Вучановић

DOI:

https://doi.org/10.7251/BPGBL3415251S

Abstract

Глобални тренд информатизације друштва, а тиме и
јавне управе довеo је до јасног опредјељења Министарства унутрашњих
послова Републике Српске да у складу са могућностима улаже у развој
компетенција људских ресурса, као најзначајније компоненте у раду
Министарства, омогућавањем и олакшавањем процеса цјеложивотног
учења. Управа за информационо-комуникационе технологије је
предложила MOODLE, бесплатан отворен систем управљања обуком
(CMS – Course Management System), који заузима водеће мјесто у
свијету у области „учења на даљину“, да буде платформа на којој ће
се изградити свеобухватан систем за обуке и тестирање запослених у
свим организационим јединицама и подршка у креирању, управљању и
праћењу наставе у Управи за полицијско образовање. Систем је доступан
на Интернету на страници www.moodle.org. Инсталиран је на интранет
мрежи МУП-а РС, и има неколико развијених и постављених курсева
са тестовима. Нарочиту корист и уштеде можемо очекивати уколико
се редовне провјере знања полицијских и државних службеника буду
вршиле на овом систему, да се организационе јединице Министарства
унутрашњих послова Републике Српске налазе на подручју цијеле
Републике Српске. Процес тестирања, аутоматско оцјењивање и анализе
резултата, праћење појединачних резултата и статистике по разним
основама предности су за које вриједи уложити заједнички напор.

Published

2018-01-03