ЈЕМСТВО У ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ

Authors

  • Иван Милић

DOI:

https://doi.org/10.7251/BPGBL3415263M

Abstract

У прекршајном поступку потребно је присуство
одређених лица како би претрес могао да се одржи и на крају да се
донесе судска одлука. Присуство окривљеног, као лица против кога се
води прекршајни поступак, јесте неопходно и обезбеђује се на више
начина. Закон о прекршајима прописује неколико мера које се могу
предузети према окривљеном како би се обезбедило његово присуство
у прекршајном поступку. Предмет овог рада јесте Јемство као једна
од мера за обезбеђење присуства окривљеног и за успешно вођење
прекршајног поступка. Иако је донет нови Закон, у погледу јемства није
се ништа променило у односу на претходни Закон. Циљ рада јесте да
се види који су услови за одређивање јемства, као и да се утврди шта
окривљени добија а шта губи приликом одређивање јемства. С обзиром
на то да притвор не постоји у прекршајном поступку, у раду ћемо
покушати да одговоримо и на питање – зашто би окривљени тражио
јемство?

Published

2018-01-03