КРИВИЧНО ДЈЕЛО ТЕШКЕ КРАЂЕ У СТАРОМЕ ВИЈЕКУ

Authors

  • Предраг Поповић
  • Миодраг Гајић

DOI:

https://doi.org/10.7251/BPGBL3415299P

Abstract

Незамисливо је говорити о правилном схватању и сазнању
суштине и циља правне норме, а посебно института, без схватања услова
и узрока који су довели до њиховог успостављања. Сви кривичноправни
институти вуку коријене од давнина, односно од првобитне људске
заједнице. У вези с тим, неопходно je да се сваки институт па и тешка
крађа прво проучи кроз његов историјски развој. То је и разумљива
чињеница без које се не може схватити ни оцијенити мјесто, значај и
улога тешке крађе у савременом кривичном законодавству. Један период
у развоју људског друштва је и стари вијек, који је претеча развоја
друштва, а самим тим и кривичног права и његових института. У овом
раду ће бити приказан начин инкриминације поменутог кривичног дјела
у државама старог вијека.

Published

2018-01-03