КРИМИНАЛИСТИЧКОМЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП ИДЕНТИФИКОВАЊУ ФИНГИРАНИХ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА И ВОЗАЧА У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА

Authors

  • Денис Пијетловић

DOI:

https://doi.org/10.7251/BPGBL3415347P

Abstract

Написати рад на тему ‘’Криминалистичкометодолошки
приступ идентификовању фингираних саобраћајних незгода и возача у
саобраћајним незгодама’’, представља веома сложен и захтјеван задатак.
Сложен и захтјеван, првенствено из разлога што стручне, или научне
литературе на тему утврђивања идентитета возача у саобраћајним
незгодама практично нема. У раду ћемо покушати описати, односно рад
има за циљ да објасни специфичан поступак полицијских службеника на
утврђивању идентитета возача у саобраћајним незгодама. Односно, како
би се идентификовао стварни учесник – возач у саобраћајној незгоди,
пошто се у оваквим евентуалним ситуацијама ради о ‘’фингирању’’.
Подаци World healt organization говоре да деликти у саобраћају, послије
ратних дејстава односе највише људских жртава и наносе огромну
материјалну штету. Материјална штета код саобраћајних деликата
је огромна, а лажно пријављивање саобраћајних незгода држави и
осигуравајућим кућама доноси веома велике трошкове. Ова чињеница
побуђује интерес органа кривичног гоњења за активно учешће у
откривању ’’фингираних’’ саобраћајних незгода, односно утврђивању
идентитета возача у саобраћајним незгодама. Фингирана саобраћајна
незгода има слиједећа обиљежја: саобраћајне незгоде са већ одређеним
учесницима, одређеним мјестом, узроком, током и посљедицама.

Published

2018-01-03