ПОЈЕДИНИ КРИМИНАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКОЛОШКИХ ДЕЛИКАТА

Authors

  • Синиша Грумић

DOI:

https://doi.org/10.7251/BPGBL3415357G

Abstract

Специфичност еколошке проблематике је изразита,
нарочито у погледу прикупљања релевантних информација и
материјалних доказа, у вези с чим је нужно ангажовање специјализованих
органа и потреба благовременог предузимања одговарајућих
вјештачења. Карактеристике и специфичности еколошких деликата
захтијевају поред специјалистичких знања којима располажу одређене
институције (институти, инспекцијски органи, стручне службе и др.)
и примјену одређених криминалистичких знања и метода у њиховом
откривању и доказивању, јер таквом међусобном сарадњом долази до
изражаја знање и стручност, те се испољава већи степен обједињавања
кадровског и техничког потенцијала.

Published

2018-01-03