СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ ИМОВИНСКОГ КРИМИНАЛИТЕТА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Authors

  • Миле Шикман

DOI:

https://doi.org/10.7251/BPG1701001S

Abstract

Имовински криминалитет је врста
криминалитета који је, криминолошки посматрано, вишеструко
интересантан криминални феномен. Као прво, ријеч је о
најмасовнијем криминалном феномену који партиципира више
од 50% свих извршених кривичних дјела, при чему чини око
65% кривичних дјела општег криминалитета. У вези са тим
је и највећи број пријављених лица, укључујући пунољетна и
малољетна лица, као и повратнике у извршењу кривичних дјела
имовинског криминалитета. Такође, највећи број извршилаца
ових кривичних дјела јесу професионални извршиоци, али
ова кривична дјела карактерише и значајан удио ситуационих
извршиоца кривичних дјела, као и малољетних лица, којима су
ово и прва извршена кривична дјела. Поред тога, структуру ових
кривичних дјела карактерише изражена динамика, тј. промјене
у обиму испољавања и разноврсност облика испољавања. Таква
дистрибуција кривичних дјела имовинског криминалитета је и
очекивана, јер су и различити облици понашања (радњи) којима
се напада имовина других лица, као заштитни објект ових
кривичних дјела. Циљ рада је да се путем доступних података
сагледају стање и трендови имовинског криминалитета у
Републици Српској у петогодишњем периоду (2011-2015). У ту
сврху, користиће се статистички подаци о кривичним дјелима
имовинског криминалитета који су садржани у подацима
Министарства унутрашњих послова (евиденције, извјештаји о
раду, информације) и подаци о броју пријављених, оптужених
и осуђених пунољетних и малољетних лица садржани у
статистикама Републичког завода за статистику, који приказује
обједињене податке тужилаштава и судова.

Published

2018-01-25