УЛОГА РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА У СУЗБИЈАЊУ РИЗИКА ПОСЛОВАЊА ИНСТИТУЦИЈА

Authors

  • Бранка Савић

DOI:

https://doi.org/10.7251/BPG1701031S

Abstract

У савремeним условима пословања ревизија
има велики значај, јер она потврђује да су рачуноводствени
искази реално и истинито приказани. У циљу разумијевања
потребе за ревизијом, полазимо од процеса настајања и
презентације рачуноводствених информација крајњим
корисницима. Примарни ток овог комуникацијског процеса
је конвертовање рачуноводствених података у корисне
рачуноводствене информације о финансијском извјештавању,
резултатима пословања и новчаним токовима и преношење
тих информација крајњим корисницима тих извјештаја. У овом
случају, ревизија се посматра као ,,веза која ствара повјерење“
између лица која припремају финансијске извјештаје и
корисника тих информација. Проблем истраживања у раду јесте
ревизија финансијских извјештаја институција, са посебним
освртом на интерну контролу и екстерну ревизију.

Published

2018-01-25