МИГРАНТСКА КРИЗА И СЛОБОДА КРЕТАЊА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Authors

  • Мања Ђурић Џакић

DOI:

https://doi.org/10.7251/BPG1701047D

Abstract

Аутор рада анализира однос између мигрантске
кризе и слободе кретања у Европској унији, као и њене посљедице
на ову слободу. У анализи аутор је користио историјски метод,
метод анализе и синтезе, индукције и дедукције и метод
компилације. Полазећи од хипотезе да је мигрантска криза
угрозила и ограничила примјену слободе кретања у Европској
унији и Шенгенском простору уопште, аутор анализира
појмовно дефинисање слободе кретања у Европској унији,
однос ове слободе са европским грађанством, Шенгенским
простором и мигрантском кризом. Резултати рада јасно указују
да је мигрантска криза у комбинацији са оправданим страхом
од терористичких напада довела до ограничавања слободе
кретања у Европској унији и Шенгенском простору кроз
привремено увођење унутрашњих граничних контрола. С друге
стране, мигрантска криза може имати и позитиван ефекат кроз
повећање радне снаге и допринос економском развоју држава
чланица ЕУ.

Published

2018-01-25