ТЕРОРИЗАМ У ЕВРОПИ И У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ терористички акти - облици, могући циљеви и историјат настанка -

Authors

  • Желимир Шкрбић

DOI:

https://doi.org/10.7251/BPG1701059S

Abstract

У раду се износе нови начини дефинисања
тероризма у односу на постојеће дефиниције тероризма.
Појашњава се начин дјеловања терориста у савременим
државама, њихово „прилагођавање“ новом окружењу те могући
циљеви терориста. Такође се наводе субјекти (конвенционални
и неконвенционални) система безбједности у борби против
тероризма, зашто се јављају и који су пропусти у раду ових
субјеката, као и на који начин се ти пропусти могу умањити или
елиминисати. Нагласак је на новим облицима (индивидуалним)
терористичких напада и начину организовања одређених
колективитета са предзнаком радикализма.

Published

2018-01-25