ШТА НОВО ДОНОСИ ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА?

Authors

  • Иван Милић

DOI:

https://doi.org/10.7251/BPG1701115M

Abstract

Увидевши да Закон о прекршајима има велике
мањкавости, које на одређени начин „спутавају“ његову
примену, законодавац је интервенисао у овој области, те је као
резултат те интервенције донет Закон о изменама и допунама
Закона о прекршајима.
С обзиром на то да се у теорији указивало на поједина лоша
решења Закона о прекршајима, од законодавца се и очекивало
да таква решења измени. Аутор има за циљ да укаже на одређење
новине у прекршајном законодавству, које су уследиле након
доношења Зaкона о изменама и допунама Закона о прекршајима
2016. године.

Published

2018-01-25