ПИТАЊЕ СУВЕРЕНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ С ОБЗИРОМ НА ОВЛАШЋЕЊА ВИСОКОГ ПРЕДСТАВНИКА

Authors

  • Брано Хаџи Стевић

DOI:

https://doi.org/10.7251/GPFIS1701093S

Abstract

Аутор у раду врши анализу овлашћења високог представника и њего-
вог дјеловања, с циљем да одговори на питање да ли се Босна и Херцего-
вина може назвати државом, тј. да ли је она суверена. Сувереност као
кључно својство државне власти јесте својство које мора имати свака
држава, односно говорити о несувереној држави је contradictio in adiecto,
а управо то указује на важност ове теме.
Приликом разматрања ове теме, коришћено је неколико метода с
циљем да се из различитих углова сагледа овај проблем, те дâ коначан
суд о суверености Босне и Херцеговине. Првенствено, примијењен је по-
зитивноправни метод, којим се анализирају одговарајући акти, нарочито
Устав Босне и Херцеговине и Дејтонски мировни споразум, чије је дио
и сâм Устав, али и одлуке Уставног суда БиХ, те одлуке високог пред-
ставника. Даље, аутор се користи историјским методом како би се уочио
развој улоге високог представника у постдејтонском периоду, као и логич-
ким методом, који је неопходан приликом тумачења Анекса 10 Општег
оквирног споразума о миру у Босни и Херцеговини. Такође, коришћени су
и политиколошки метод, зарад указивања на неефикасност коју изазивају
политички чиниоци, као и нормативни метод, којим указујемо на неоства-
реност дејтонских циљева. Сви методи имају циљ да испитају правну и
фактичку страну положаја и дјеловања високог представника, зарад да-
вања коначног одговора на горе поменуто питање.
На одговарајућим мјестима су de lege ferenda изложени ставови о ту-
мачењу овлашћења високог представника, који је неријетко вршио функције
државне власти, те на тај тачин субординирао себи државне органе. Ау-
тор на крају закључује да је улога високог представника временом ослабила,
те да Босна и Херцеговина има прилику да постане држава у пуном обиму,
а остварење тог циља је могуће само без учешђа међународних чинилаца.

Published

2021-12-08
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs togel terpercaya situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot bandar togel terpercaya toto togel situs toto 4d resmi situs togel toto 4d bandar toto macau terpercaya bo toto togel 4d resmi