РАД АРХИВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И УДРУЖЕЊА АРХИВСКИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ПОЉУ ИЗДАВАЧКЕ И ИЗЛОЖБЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ У 2019. ГОДИНИ

Authors

  • БОЈАН СТОЈНИЋ

DOI:

https://doi.org/10.7251/GUARS1911001

Abstract

Дјелатност Архива Републике Српске регулисана је Законом о репуб-личкој управи, Законом о архивској дјелатности и подзаконским прописима, а обавља се у оквиру двије основне организационе јединице: Сектора за заштиту архивске грађе у архиву и Сектора за заштиту архивске грађе ван архива, правне и опште послове.
Архив Републике Српске је, осим редовних активности на пословима заштите, сређивања, обраде и коришћења архивске грађе, посветио велику пажњу културној и научној дјелатности. Самостално или у сарадњи са другима приредили смо бројне изложбе архивских докумената, објавили више научних и стручних књига, два зборника докумената и један часопис, одржали неколико промоција и семинара и учествовали у раду више научних и стручних скупова, конференција, савјетовања и конгреса. Посебно смо поносни на нашу издавач-ку и изложбену дјелатност. Архив је већину своје изложбене и издавачке дје-латности реализовао у сарадњи са струковним Удружењем архивских радника Републике Српске.

Published

2020-06-04