ARHIV U DOBOJU: 65 GODINA

Authors

  • NEBOJŠA MIĆIĆ

DOI:

https://doi.org/10.7251/GUARS1911002

Abstract

U ovom radu prikazan je istorijat Arhiva u Doboju, koji je osnovan 16. februara 1954. pod nazivom Gradski arhiv Doboj. Tekst prati razvoj Arhiva od njegovog osnivanja, preko ukidanja i uključivanja u Istorijski arhiv Tuzla 1968. godi-ne, njegove obnove u samostalnu ustanovu 1973. i konačne integracije u Arhiv Republike Srpske 1993. U radu su prikazani osnovni podaci o kadrovima, prosto-rijama, smještaju, arhivskoj građi, najvažnijim aktivnostima, kao i teškoćama i izazo-vima nastalim nakon velikih poplava 1965. i 2014.

Published

2020-06-04