ZNAČAJ OBRADE ARHIVSKE GRAĐE U FUNKCIJI NJENE ZAŠTITE

Authors

  • KAROLINA KAPISODA

DOI:

https://doi.org/10.7251/GUARS1911003

Abstract

U radu se govori o istorijatu arhivske struke u Crnoj Gori, organiza-cionoj strukturi, iskustvima obrade i zaštite arhivske građe u Državnom arhivu, pri-mjeni dva osnovna načela sređivanja i obrade arhivske građe i izradi informativnih sredstava.

Published

2020-06-04