АРХИВИ И ХРИШЋАНСКА КУЛТУРА (НЕКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ НАСТАНКА И РАЗВОЈА ЕВРОПСКЕ АРХИВСКЕ МИСЛИ)

Authors

  • РАДОВАН ПИЛИПОВИЋ

DOI:

https://doi.org/10.7251/GUARS1911004

Abstract

У раду се дају основне црте развоја архивистике, односно њен настанак се поставља у контекст културолошког одређења од XVI века до новијег времена. Архивистика, као дисциплина која се технички и суштински бави писаним документима, родила се у хришћанској цивилизацији. Западно и источно хришћанство производе не само верске списе, него и велику количину правно-административних докумената. Однос према тим текстовима био је прагматичан. Они су имали моралну вредност, као и потврду неких економских или јуридичких повластица. Савремена историјска наука развила се кроз кри-тички приступ како религиозним списима (Свето Писмо, житијна књижевност, литургијски текстови) тако и правним документима, тј. прагматичкој писмено-сти (повељама и исправама).

Published

2020-06-04