РОМЕЈСКИ МУНИЦИПИЈ БАЛОИЕ У ДАНАШЊЕМ ШИПОВУ

Authors

  • ЖЕЉКО ЈАНДРИЋ

DOI:

https://doi.org/10.7251/GUARS1911006

Abstract

У античком добу, након доласка Римљана, на ужем подруч-ју града Шипова развило се значајно управно и привредно средиште. Епи-графски налази потврдили су да је насеље имало ранг муниципија, а један од налаза потврдио је и његово име – Балоие. Судећи по налазима, ово насеље је ранг муниципија добило крајем I или на почетку II вијека. Центар овог муници-пија налазио се на локалитету Громиле, гдје су лоцирани форум, храм, курија и статуа патрону. Зенит је досегло током III и IV, a уништено је и угашено крајем VI вијека. Ο релевантности насеља ове античке агломерације говоре богати археолошки налази. На основу до данас евидентираног и истраженог, значај-нија концентрација налаза из античког периода своди се на локалитете Громи-ле, Тук, Волари, Црквина, ушће ријеке Лубовице, Чифлук и Мујџићи. На основу археолошких остатака препознају се трагови насеља и рефугија, кул-турних грађевина нехришћанског и хришћанског карактера, те други артефак-ти. Већи број храмова чији су остаци пронађени на размјерно ограниченом подручју, од Волара до Мујџића, указују на то да је Балоие у римском и визан-тијском периоду било и важно црквено сједиште, док неки извори указују и на постојање епископије Балоие.

Published

2020-06-04