ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ПРОШЛОСТИ ПЕТРОВАЧКОГ КРАЈА: ВОЂЕНИЦА

Authors

  • ЈЕЛЕНА БОЖИЋ

DOI:

https://doi.org/10.7251/GUARS1911007

Abstract

Циљ овога рада је да понуди синтезу вјеродостојних истра-
жених података који ће омогућити аргументовану сазнајну оријентацију о про-
стору, становништву и културним знаменитостима насеља Вођеница у Општи-
ни Босански Петровац. Овај чланак је прилог бољем познавању богате култур-
не прошлости петровачког краја као подлоге за његово будуће систематско
научно истраживање.

Published

2020-06-04