РАЈФАЈЗЕНОВO ЗАДРУГАРСТВО

Authors

  • ЖЕЉКО САВАНОВИЋ

DOI:

https://doi.org/10.7251/GUARS1911008

Abstract

У раду се говори о Фридриху Виљему Рајфајзену и начели-ма његовог задружног система (самопомоћ задругара која није искључивала помоћ са стране, ограничена територија дјеловања да би се задругари међусоб-но добро познавали, ступање у задругу без икакве уплате и уписивања удјела, солидарност и неограничена одговорност задругара, уношење постигнутог вишка у резервни фонд који је недјељив, бесплатност функција и ограниченост рада само на задругаре). Рајфајзенова начела се упоређују са начелима рочдељ-ског и Шулце-Деличевог задружног система.

Published

2020-06-04