СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У ВОЂЕНИЦИ (1911–1913)

Authors

  • ЈЕЛЕНА БОЖИЋ

DOI:

https://doi.org/10.7251/GUARS1911012

Abstract

Тема рада је архитектура српскоправославне Цркве Успења Пресвете Богородице у Вођеници и посљедице њене обнове. Црква је пројекто-вана 1911, а саграђена 1913. године. Аутор пројекта је Милош Миладиновић, градитељ из Сарајева. У композицији волумена и спољној архитектури ова је црква била лијеп и риједак примјер комбиновања различитих стилова у архи-тектури православних храмова тог доба. Данас су оне, нажалост, изгубљене. Анализом и валоризацијом архитектонско-стилских вриједности пројектоване цркве, проширена су сазнања о сакралној градитељској баштини аустроугар-ског периода и опусу Милоша Миладиновића, једног од малобројних српских градитеља у периоду аустроугарске управе у Босни и Херцеговини.

Published

2020-06-04