ДВЕ СРПСКЕ КОЛОНИЗАЦИЈЕ КАО МОТИВ МИГРАЦИЈЕ СРБА ИЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У ВОЈВОДИНУ 1918–1950

Authors

  • МАРА ШОВЉАКОВ

DOI:

https://doi.org/10.7251/GUARS1911014

Abstract

Питање миграција отвара бројна питања и садржи више темат-ских области, које су у домену политике, права, економије, историографије, социологије, књижевности, демографије и других. Намеће се питање промене броја становника, етничке струкуре, миграционих процеса и територијалног размештаја етничких заједница. Бројни фактори и разлози етно-демографских промена и процеса указују на порекло, интензитет и просторни размештај два географски и национално различита простора после Првог и Другог светског рата. Колонизација Срба из Босне и Херцеговине на простор данашње Војводи-не указује не само на економску страну, већ отвара осетљива питања везана за политичке, националне, психолошке, моралне, демографске и верске аспекте. Колонизација је допринела великим променама у начину живота и била мотив миграцији Срба из Босне и Херцеговине.

Published

2020-06-04