ХРВАЋАНИ ОД 1945. ДО 1958. ГОДИНЕ

Authors

  • ОСТОЈА РАИЛИЋ

DOI:

https://doi.org/10.7251/GUARS1911020

Abstract

Аутор је у раду акценат ставио на неке од најзначајнијих догађаја и процеса у Хрваћанима и околини у току друге половине 40-их и током 50-их година XX века. Постављена временска одредница обележена је последицама Другог светског рата, процесом успостављања нове власти, миграционим кретањима и административно-територијалним изменама у уре-ђењу Хрваћана и околине. У наведеном периоду Хрваћанима је одузет, па након неколико година враћен статус општине (1952. године), затим је обно-вљена општина територијално проширена (1955), а потом поново укинута 1958. године. Овим чином је јединствен микропростор Хрваћана и околине подељен између две политичке општине и тиме нарушен историјски континуитет у територијалној организацији Хрваћана и околине. Од тада статус Хрваћана је са мањим изменама идентичан данашњем, као административне јединице у саставу Општине Прњавор.

Published

2020-06-04