БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКЕ ПРОТИВРЈЕЧНОСТИ У СВЈЕТЛУ СХВАТАЊА И ТУМАЧЕЊА ДЈЕЛА ПЕТРА ll ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША ПЕДЕСЕТИХ ГОДИНА ДВАДЕСЕТОГ ВИЈЕКА

Authors

  • ДРАЖЕНКО ЂУРОВИЋ

DOI:

https://doi.org/10.7251/GUARS1911021

Abstract

Сагледавајући садржаје којим је 1951. године обиљежена стогодишњица смрти Петра ll Петровића Његоша, аутор у раду анализира однос Комунистичке партије Југославије према великом пјеснику и разматра како су, идеологијом партије на власти инспирисана, схватања и тумачења Његошеве владавине и књижевног дјела утицала на промовисану политику братства и јединства и питање идентитета босанскохерцеговачких муслимана током педесетих година двадесетог вијека. Такође, аутор анализира колико су различита схватања ове значајне историјске личности и његовог стваралаштва дјеловала на усложњавање укупних политичких и међунационалних односа у Босни и Херцеговини.

Published

2020-06-04