МЕЂУНАЦИОНАЛНИ ИНЦИДЕНТИ У ОПШТИНИ ПРЊАВОР КРАЈЕМ 50-ТИХ И ПОЧЕТКОМ 60-ТИХ ГОДИНА 20. ВЕКА

Authors

  • ДЕЈАН СЕГИЋ

DOI:

https://doi.org/10.7251/GUARS1911022

Abstract

На основу архивске грађе и објављене литературе у раду су приказани међунационални односи на територији општине Прњавор с краја 50-тих и почетка 60-тих година прошлога века. У фокусу су међунационални инциденти и међурелигијске подвојености у једној вишенационалној и мулти-културалној средњобосанској општини у периоду када је комунистичка партија чврсто држала власт у својим рукама, а братство-јединство требало бити иден-титетски стуб око кога је требало да се окупе сви ''народи и народности''.

Published

2020-06-04