О ГОДИНИ ПОДИЗАЊА СПОМЕНИКА ДР МЛАДЕНУ СТОЈАНОВИЋУ У ПРИЈЕДОРУ

Authors

  • ВЕДРАНА АДАМОВИЋ

DOI:

https://doi.org/10.7251/GUARS1911024

Abstract

Споменик др Младену Стојановићу (1896–1942) налази се непосредно испред зграде Градске управе и рад je једног од највећих српских вајара XX вијека Сретена Стојановића (1898–1960), Младеновог млађег брата. На споменику се нигдје не уочава година подизања, док се у публикацијама наводе различите године, углавном 1952. и 1954. Из садржаја неколико писама датираних на период 1949/50. може се закључити да је овај споменик, свакако, раније завршен и већ 1950. пребачен у Приједор. Неажурност тадашњих надле-жних власти довела је до тога да се откривање споменика морало помјерити са планираног 27. јула на 29. новембар 1950. С обзиром на наведено, примарни задатак рада био је да се прецизно утврди година подизања споменика. Конач-ну потврду навода из писaма употпунио је бањалучки ''Глас'' у краћем чланку од 15. децембра 1950. најављујући тачан датум подизања споменика – 22. децембар 1950. Поменуте околности око подизања споменика омогућавају пот-пуније сагледавање самог догађаја у контексту културе сјећања и памћења, посебно ако се узме у обзир важност лика и дјела др Младена Стојановића.

Published

2020-06-04