МЈЕСНИ НАРОДНИ ОДБОРИ СА ТЕРИТОРИЈЕ СРЕЗА БОСАНСКА ГРАДИШКА Сједишта и подручја мјесних народних одбора, надлежност и унутрашња организација, садржај архивске грађе и преглед архивских фондова

Authors

  • MИРЈАНА ИВАНИЋ

DOI:

https://doi.org/10.7251/GUARS1911025

Abstract

У раду су дати основни подаци о мјесним народним одбори-ма који су дјеловали на територији Среза босанскоградишког, наводе се сједи-шта и подручја мјесних народних одбора, надлежност и унутрашња организа-ција мјесних народних одбора, као и основни подаци о садржају архивске гра-ђе. Преглед архивских фондова мјесних народних одбора са територије Среза Босанска Градишка садржи податке о почетку и престанку рада сваког мјесног народног одбора, временски распон архивске грађе, податке о количини архив-ске грађе и врсти информативног средства.

Published

2020-06-04