Душан Берић, Српско питање и политика Аустроугарске и Русије 1848–1878., Београд 2000, стр. 636

Authors

  • МАРА ШОВЉАКОВ

DOI:

https://doi.org/10.7251/GUARS1911026

Abstract

Aутор др Душан Берић је универзитетски професор респектабилне науч-не каријере, присутан више деценија на културној мапи са низом значајних научних остварења у области историјских наука. Књига Српско питање и поли-тика Аустроугарске и Русије 1848–1878, у издању Гутенбергове галаксије, није изгубила актуелност јер указује на драматичне сукобе везане за геополитичке интересе великих сила и тежњу Срба да остваре национално уједињење. Сло-жена динамика дешавања условила је да, поред Предговора и Закључка, рад буде структурно подељен на осам глава. Запажено место и помоћ читаоцу пру-жа Индекс, дат у необичајеном обиму (стр. 545–631). Тежина српског питања у време нестајања Турске царевине условила је комплексан истраживачки рад, сажимање резултата и научно мишљење. Пред читаоцем је захтевна књига у смислу ангажованог читања и промишљања осетљивих геополитичких питања. Реафирмацијa теме и дела указује на релевантан значај дела и намеће потребу поновног издавања.

Published

2020-06-04