Међународно архивистичко саветовање, Чачак, 9–11. октобар 2019.

Authors

  • СЛОБОДАНКА ЦВЕТКОВИЋ

DOI:

https://doi.org/10.7251/GUARS1911036

Abstract

На најбољи могући начин, организовањем Међународног архивистичког саветовања, Архивистичко друштво Србије је обележило 65 година од оснива-ња некадашњег Друштва архивских радника Србије (1954), чију богату тради-цију и рад настоји да следи. Саветовање је организовано по трећи пут у Чачку (претходно 2016. и 2018. на Тари), под покровитељством Министарства култу-ре и информисања Републике Србије и Града Чачка. Партнери у организацији били су Архив Србије и Међуопштински историјски архив у Чачку. Две основ-не теме – Архиви у електронском окружењу и Архивска служба данас и у будућности – подстакле су еминентне ауторе из Босне и Херцеговине, Хрват-ске, Холандије и Србије да презентују 36 радова.

Published

2020-06-04