ПЕРЦЕПЦИЈА СРЕДЊОВЈЕКОВНЕ ИСТОРИЈЕ У РАДОВИМА ВЛАДИМИРА ЋОРОВИЋА ОД 1921. ДО 1923. ГОДИНЕ – ОДАБРАНИ РАДОВИ*

Authors

  • АЛЕКСАНДРА КОСТАДИНОВИЋ-РАЧИЋ

DOI:

https://doi.org/10.7251/GUARS2113065K

Abstract

У горенаведеном раду биће ријечи о одабраним темама из средњовјековне историје које су биле предмет проучавања Владимира Ћоровића почетком двадесетих година XX вијека. Тих година, али и касније, Ћоровић је све више своја истраживања усмјеравао ка пољу историјске науке, расправљајући, готово, о свим временским периодима, почев од раног средњег вијека па до догађаја из савремене историје, којима је и сам свједочио. Када је ријеч о средњовјековној историји, Ћоровићева пажња, између осталог, била је усмјерена на проучава-ње историјских личности попут босанског бана Кулина, затим на правилније читање и издава-ње бројних записа и натписа, а нису му биле стране ни теме везане за историју Дубровачке републике, односно за њену сарадњу са појединим босанским обласним господарима, настоје-ћи да на основу расположивих, али, прије свега, релевантних извора и литературе прикаже одређене догађаје. Иако данашња историографија, с једне стране, подржава научне резултате до којих је дошао Владимир Ћоровић, с друге стране историчари му и оспоравају одређене тврдње, сматрајући да су, у много чему, превазиђене и неприхватљиве. Руководећи се напријед реченим, у раду који је пред нама, настојаћемо да укажемо у чему је то Ћоровић гријешио у својим расправама, чланцима и приказима, у којима је обрађивао средњовјековне теме, у горепоменутом временском периоду, али и да истакнемо све оне његове научне резултате који су и дан-данас прихваћени у историјској науци.
Кључне ријечи: Владимир Ћоровић, историја, историографија, средњи вијек, бан Кулин, записи, натписи, Дубровачка република, Сандаљ Хранић

Published

2022-03-31