ПАМЋЕЊЕ И СЈЕЋАЊЕ НА ЈЕДНОГ ОД СТВАРАЛАЦА И ДРЖАВОТВОРАЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПРОФ. ДР НИКОЛУ КОЉЕВИЋА (1936–1997), У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ОД 1997. ДО 2020. ГОДИНЕ

Authors

  • ОСТОЈА РАИЛИЋ

DOI:

https://doi.org/10.7251/GUARS2113109R

Abstract

Аутор је у раду анализирао однос према лику и дјелу проф. др Николе Кољевића у Републици Српској од његове смрти до 2020. године. То је урађено кроз три посеб-но насловљена поглавља (Манифестације, награде и признања; Публикације и радови; Биста и спомен-плоча). У периоду нешто дужем од двије деценије (1997–2020) сјећање на овог стварао-ца Републике Српске његовано је промјенљивим интензитетом и у различитим формама. Нај-више компликација било је око постављања Кољевићеве бисте у његовом родном граду. Пред-ложено је неколико корака како би успомена на овог ствараоца и потпредсједника Српске била сачувана за будуће нараштаје.
Кључне ријечи: Историја Републике Српске, Никола Кољевић, култура сјећања и пам-ћења.

Published

2022-03-31