МОГУЋНОСТИ РЈЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА НЕЗАПОСЛЕНИХ ИСТОРИЧАРА – ГРАДСКИ И ОПШТИНСКИ ИСТОРИЧАР

Authors

  • АРАНЂЕЛ СМИЉАНИЋ

DOI:

https://doi.org/10.7251/GUARS2113123S

Abstract

Проблем незапослених историчара све више се уочава. Постојеће могућности су такве да се у будућност не може гледати са оптимизмом. Због тога је неопходно проналазити нове могућности за запошљавање дипломираних историчара. Једна од њих јесте идеја да се у сваком граду и општини Републике Српске запосли по један историчар који би се бавио локалном историјом. Тиме би се остварила двострука корист – добили бисмо квалитетне локалне монографије, док би проблем незапослених историчара у великој мјери био ријешен. Ову идеју сам већ промовисао на научном скупу на Филозофском факултету у Тузли и на Округлом столу о положају наставе историје у Републици Српској који је организовала Академија наука и умјетности Републике Српске. Сматрам да је неопходно непрестано понављање ове идеје, а најчитанији историјски часопис у Републици Српској је као створен за њену нову промоцију, уз саопштавање конкретних планова како би иста била остварена.
Кључне ријечи: проблем незапослености, студијски програм историје, школе, струка, запошљавање изван струке, локалне монографије, градски и општински историчар.

Published

2022-03-31