НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПОДГРАДЦИ (1952–1958); 1952/1958

(Историјат и организација ствараоца фонда, основни подаци о архивској грађи)

Authors

  • МИРЈАНА ИВАНИЋ

DOI:

https://doi.org/10.7251/GUARS2113165I

Abstract

Народни одбори општина у БиХ почели су са радом доношењем Закона о подјели територије НР БиХ на срезове, градове и општине у мају 1952. године. У раду су дати основни подаци о архивском фонду Народни одбор Општине Подградци, историјату ствараоца фонда, његовој административно-територијалној надлежности и унутрашњој организацији као и основни подаци о архивској грађи. Рад је настао након сређивања и обраде фонда и израде сумарно-аналитичког инвентара.
Кључне ријечи: Народни одбор Општине Подградци, закон, статут, унутрашња организација, мјесни уреди, мјесни одбори, зборови бирача, матична подручја, архивска грађа.

Published

2022-03-31