HACCP plan kao dio sistema upravljanja bezbjednošću hrane u proizvodnji fermentisanih proizvoda od mlijeka

Authors

  • Danica Savanović
  • Brane Novaković
  • Danijela Močević

DOI:

https://doi.org/10.7251/JEPM1709015S

Abstract

U ovom radu autori su razvili i implementirali HACCP plan za proces proizvodnje
fermentisanih proizvoda od mlijeka, što je prikazano na primjeru jogurta. Analiza
opasnosti je obuhvatila 241 opasnost, od čega je moguće 99 opasnosti
eliminisati, odnosno spriječiti njihovu pojavu, blagovremenim preduzimanjem
preventivnih mjera. HACCP sistem je neophodno primijeniti za otklanjanje svega
11 identifikovanih opasnosti. U prikazanom modelu, identifikovano je pet CCP, od
čega tri za biološke i po jedna hemijske i fizičke opasnosti.
Tokom višegodišnje praktične primjene razvijeni HACCP sistem je pokazao
prednosti primjene u odnosu na druge sisteme za osiguranje bezbjednosti hrane:
efikasnost, jednostavnost i niska cijena primjene.

Published

2018-01-30